FAQ SOLCELLER

Solceller konverterer lys fra solen til elektrisk energi, men hvordan ?

Q: Hva er solceller?

A: Solceller er elektriske enheter som kan konvertere solenergi til elektrisk energi ved hjelp av halvledermaterialer som absorberer fotoner fra sollys.


Q: Er solceller lønnsomme i Norge?

A: Ja, solceller kan være lønnsomme i Norge, spesielt hvis man har et høyt strømforbruk og tilgang til gunstige støtteordninger. Kostnadene for solcelleanlegg har også blitt redusert de siste årene, noe som gjør dem mer økonomisk overkommelige.


Q: Kan solceller fungere i det kalde og mørke norske klimaet?

A: Ja, solceller kan fungere i det kalde og mørke norske klimaet, selv om de kan ha litt lavere effektivitet i vintermånedene. Solcelleanlegg kan også fungere i overskyet vær, men vil da produsere noe mindre energi.

.

Q: Hvilke faktorer påvirker effektiviteten til et solcelleanlegg i Norge?

A: Faktorer som påvirker effektiviteten til solcelleanlegg i Norge er solinnstråling, vinkel og retning på solcellepanelene, skyggelegging og omgivelsestemperatur.


Q: Hvordan kan jeg finne ut om solceller er riktig for mitt hjem eller min virksomhet?

A: Du kan kontakte en solcelleinstallatør for en vurdering av potensialet for solcelleanlegg på ditt hjem eller din virksomhet, og for å få mer informasjon om kostnader og økonomiske fordeler i ditt område.


Q: Er det støtteordninger for solcelleanlegg i Norge?

A: Ja, det finnes flere støtteordninger for solcelleanlegg i Norge, inkludert Enova-støtte og Enøk-tilskudd, som kan hjelpe med å redusere kostnadene ved installasjon av solcelleanlegg.


Q: Kan solcellepaneler øke verdien av hjemmet mitt?

A: Ja, solcellepaneler kan øke verdien av hjemmet ditt, da de representerer en langsiktig investering i bærekraftig energi og kan bidra til å redusere strømregningene over tid.


Q: Er det noen forskjeller mellom monokrystallinske og polykrystallinske solcellepaneler?

A: Ja, det er noen forskjeller mellom monokrystallinske og polykrystallinske solcellepaneler. Monokrystallinske paneler har vanligvis høyere effektivitet, men er også dyrere å produsere. Polykrystallinske paneler har vanligvis litt lavere effektivitet, men kan være en mer kostnadseffektiv løsning.

.Q: Hvor mye energi kan solcellepaneler produsere i Norge?

A: Solcellepaneler kan produsere ulike mengder energi avhengig av faktorer som solinnstråling, panelstørrelse, retning og vinkel, men tommelfingerregel i Norge er produksjon på 700-1000 kWt pr kW installert effekt.


Q: Hva er levetiden til et solcelleanlegg?

A: Levetiden til et solcelleanlegg kan variere, men de fleste solcellepaneler har en forventet levetid på minst 25 år eller mer.


Q: Hva skjer hvis det er overskudd av solenergi?

A: Hvis et solcelleanlegg produserer mer energi enn det som det er behov for i øyeblikket, kan overskuddet mates inn i strømnettet for å bli brukt av andre.


Q: Hvordan kan jeg vedlikeholde et solcelleanlegg?

A: Solcellepaneler krever minimalt med vedlikehold, men det kan være lurt å sjekke dem regelmessig for skitt og rusk som kan redusere effektiviteten. Det er også viktig å sørge for at eventuelle skygger fra trær eller bygninger ikke hindrer solinnstråling på solcellepanelene.


Q: Hvordan kan jeg velge en pålitelig solcelleinstallatør i Norge?

A: Du kan søke etter anerkjente solcelleinstallatører i ditt område og sjekke referanser fra tidligere kunder. Du kan også se etter installatører som er sertifisert av relevante organisasjoner som Norsk Solenergiforening eller REN.


Q: Er det noen begrensninger for installasjon av solcellepaneler på taket mitt?

A: Ja, det kan være noen begrensninger for installasjon av solcellepaneler på taket ditt avhengig av bygningens størrelse og plassering, lokale regler og forskrifter, og eventuelle avtaler med naboer eller sameiet. Det kan være lurt å sjekke med lokale myndigheter eller sameiet før du installerer solcellepaneler. Det kan også være begrensninger i henhold til hva du kan levere inn på strømnettet, noe som må avklares med netteier.


Q: Kan jeg installere solcellepaneler selv?

A: Det anbefales ikke å installere solcellepaneler selv, da dette kan være farlig, og det kan føre til at garantier og forsikringer ikke lenger gjelder. Det er viktig å bruke en profesjonell installatør med erfaring og rett opplæring og kompetanse. 

KONTAKT OSS FOR HJELP TIL DITT PROSJEKT